Nowe materiały dydaktyczne w Sali Edukacyjnej „Ognik” w Miastku

Nowe materiały dydaktyczne w Sali Edukacyjnej „Ognik” w Miastku

Dzięki uprzejmości i życzliwości Firmy „GRAS” Piotr Grabowski z Korzybia, która jest uznanym w kraju i Europie producentem hydrantów wewnętrznych Sala Edukacyjna „OGNIK” w miasteckiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej wzbogaciła się w przydatny materiał dydaktyczny. Na wyposażenie sali został nieodpłatnie przekazany nowy w pełni wyposażony, certyfikowany hydrant wewnętrzny.

Przekazany sprzęt wykorzystywany będzie przez strażaków podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną. Pozwoli to na propagowanie wiedzy teoretycznej i wyrobienie umiejętności praktycznych obsługi sprzętu gaśniczego, co w przyszłości zaowocować może podniesieniem poziomu bezpieczeństwa. Dzieci uczone prawidłowych zachowań i umiejętności wyzbywają się lęku i śmiało, a przy tym bezpiecznie przystępują do działania, co zmniejsza skutki występujących zagrożeń.

Mamy nadzieję, że przekazany hydrant i zajęcia prewencji społecznej z jego wykorzystaniem przyczynią się do zwiększania świadomości i umiejętności społeczeństwa.

Bardzo dziękujemy Panu Piotrowi Grabowskiemu, właścicielowi PPPH „GRAS” za okazane wsparcie.


Fatal error: Cannot break/continue 1 level in /home/kpbytow/ftp/func/main.php on line 5640