Przepisy prawne

Ustawy

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo ochrony środowiska
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska. (J.t.: Dz. U. z 2008 Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo budowlane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (J.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (z 7 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (z 24 lipca 2009 r. Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (z 16 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną. (z 24 października 2005 Dz. U. Nr 225, poz. 1934)

Akty prawa wewnętrznego

Regulamin Organizacyjny
Historia Bytowskiej Komendy Straży Pożarnej
System Kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej
Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Numer Alarmowy

Zamówienia publiczne

Galeria

Komenda Powiatowa
PSP w Bytowie

ul. Gen. Józefa Wybickiego 9
77-100 Bytów

tel.: 59 822 20 74
fax: 59 822 24 44

e-mail: sekretariat@kppspbytow.pl

JRG Nr 1 w Bytowie
ul. Gen. Józefa Wybickiego 9, 77-100 Bytów

JRG Nr 2 w Miastku
ul. Konstytucji 3 Maja 2A, 77-200 Miastko
Copyright © 2013 -2019 Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a | Created by WebProjekt

Serwis stosuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.