Obszar działania

Charakterystyka powiatu

Powiat bytowski położony jest w środkowo-zachodniej części województwa pomorskiego.
Teren powiatu - polodowcowy, nizinno-pagórkowaty, z bogatą siecią jezior i rzek, duże zalesienie (ok. 50 % powierzchni).

Dane statystyczne

Powierzchnia powiatu bytowskiego wynosi 2193 km2. Liczba ludności zamieszkującej na terenie powiatu - 77 547 osób.

Powiat obejmuje miasta Bytów i Miastko oraz obszar 10 gmin Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie).

Największe ośrodki przemysłowe - jednocześnie największy potencjał ludzki skupione są w miastach Bytów - 17 549 ludności i Miastko - 11 976 ludności.

Główne zagrożenia występujące w powiecie

  • zagrożenie chemiczno-ekologiczne wynikające z dystrybucji substancji ropopochodnych w Bazie Paliw Nr 20 "Naftobazy" w Ugoszczy
  • zagrożenia związane z przebiegiem przez teren powiatu rurociągu gazowego (gaz miejski) oraz eksploatacją tego medium do celów grzewczych i gospodarczych na terenie miasta Bytów
  • gazy toksyczne (amoniak) przechowywane w ilości ok. 10 t w chłodni RABPOL w Miastku
  • duża powierzchnia obszarów leśnych i związane z tym zagrożenia pożarowe, w szczególności w okresach suszy
  • wyeksploatowane zasoby mieszkaniowe, usytuowane w zabudowie zwartej na terenie miast Bytów i Miastko
  • znaczna ilość niezagospodarowanych obiektów gospodarczych, pozostałych po byłych zakładach PGR.

Obszar działania

W 1992 roku rejon działania KR PSP w Bytowie obejmował 8 gmin, o powierzchni 1520,66 km2. Ten teren zamieszkiwało 52 526 osób (gęstość zaludnienia 35 osób na km2). Siedem lat później w wyniku reformy administracyjnej kraju 1 stycznia 1999 roku KR PSP stała się Komendą Powiatową PSP. Jednocześnie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza utraciła dotychczasową samodzielność, stając się integralną częścią KP PSP. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Dz.U. Nr 38, poz. 375).

Rejon działania bytowskich strażaków powiększył się o gminy Miastko i Trzebielino, a struktura organizacyjna komendy powiększyła się o Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Miastku. Od tego czasu do chwili obecnej obszar o powierzchni 2193 km2, zamieszkiwany przez 77 tys. osób, chronią dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze (w Bytowie i Miastku).

Mapa powiatu bytowskiego
Historia Bytowskiej Komendy Straży Pożarnej
System Kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej
Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Numer Alarmowy

Zamówienia publiczne

Galeria

Komenda Powiatowa
PSP w Bytowie

ul. Gen. Józefa Wybickiego 9
77-100 Bytów

tel.: 59 822 20 74
fax: 59 822 24 44

e-mail: sekretariat@kppspbytow.pl

JRG Nr 1 w Bytowie
ul. Gen. Józefa Wybickiego 9, 77-100 Bytów

JRG Nr 2 w Miastku
ul. Konstytucji 3 Maja 2A, 77-200 Miastko
Copyright © 2013 -2019 Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a | Created by WebProjekt

Serwis stosuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.