Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie

 

godziny pracy komendy :
poniedziałek - piątek (7:30 - 15:30)
ul. Gen. Józefa Wybickiego 9
77-100 Bytów

e-mail: sekretariat@kppspbytow.pl

Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /kppspbytow/SkrytkaESP

 

 

  • Z-ca Komendanta Powiatowego PSP
  • oraz -Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP
  • tel: (59) 822 85 56
  • mł.bryg. Fryderyk Mach           

 

  • Sekretariat
   (Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych)

   tel.: (59) 822 20 74
  • fax: (59) 822 24 44

 

  • Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych
   str. Marta Durawa
   tel.: (59) 822 85 58

  • Sekcja ds. Finansowych
   kpt. Bożena Orłowska
   mgr Agnieszka Dargas
   tel.: (59) 822 85 59

  • Samodzielne stanowisko pracy ds. Kontrolno - Rozpoznawczych
   kpt. Krzysztof Ramczykowski -  specjalista
   tel.: (59) 822 85 62

  • Wydział Operacyjny
   mł.bryg. Adam Mohr -Naczelnik Wydziału Operacyjnego

   tel.: (59) 822 85 67

  • Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych

   tel.: (59) 822 85 64

   Marian Turnak - starszy referent ds. kwatermistrzowsko - technicznych
   tel. (59) 822 85 65
  • Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
   tel.: (59) 822 20 75
   fax: (59) 822 20 76

 

  • Inspektor Ochrony Danych
   sekc. Sylwia Rudyk

   80-251 Gdańsk,
   ul. Sosnowa 2,
   tel. 58 347 78 00,
   fax. 58 347 78 33,
   e – mail: iod@straz.gda.pl

                    

JRG nr 1 w Bytowie

ul. Gen. Józefa Wybickiego 9
77-100 Bytów

  • Dowódca JRG
   w tym komórka ds. BHP

   bryg. Krzysztof Rychter
   tel.: (59) 822 85 69
  • Z-ca Dowódcy JRG
   st. kpt. Ryszard Broc
   tel.: (59) 822 85 69
  • Dowódca zmiany JRG
   tel.: (59) 822 12 96

JRG nr 2 w Miastku

ul. Konstytucji 3-go Maja 2 A
77-200 Miastko

  • Dowódca JRG
   mł. bryg. Dariusz Dwulit
   tel.: (59) 857 95 11
  • Z-ca Dowódcy JRG
   kpt. Paweł Rokuszewski
   tel.: (59) 857 28 38
  • Dowódca zmiany JRG
   tel.: (59) 857 26 01
   tel.: (59) 857 26 02

 Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (77 – 100 Bytów, ul. Gen. Józefa Wybickiego 9, tel. 59 822 20 74, fax. 59 822 24 44, e – mail: sekretariat@kppspbytow.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, e – mail:iod@straz.gda.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogę być przetwarzane w następujących celach: prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00 – 193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e – mail:kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Inspektor Ochrony Danych: Sylwia Rudyk

ul. Sosnowa 2, 80 – 251 Gdańsk

tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,

e – mail: iod@straz.gda.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych KOMENDY POWITOWEJ PSP W BYTOWIE

Komenda Powiatowa PSP w Bytowie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.kppspbytow.pl . Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Komendy. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Komendy. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane żadnym osobom/podmiotom poza osobami/podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Komendy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Komendy nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie straz.gda.pl okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu straz.gda.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis Komendy Powiatowej PSP w Bytowie zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityka prywatności tam obowiązującą. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Komendy Powiatowej PSP w Bytowie.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 Galeria

Komenda Powiatowa
PSP w Bytowie

ul. Gen. Józefa Wybickiego 9
77-100 Bytów

tel.: 59 822 20 74
fax: 59 822 24 44

e-mail: sekretariat@kppspbytow.pl

JRG Nr 1 w Bytowie
ul. Gen. Józefa Wybickiego 9, 77-100 Bytów

JRG Nr 2 w Miastku
ul. Konstytucji 3 Maja 2A, 77-200 Miastko
Copyright © 2013 -2020 Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a | Created by WebProjekt

Serwis stosuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.