Skład Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

 • Apanowicz Jan - Członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 • Barzowski Jerzy - Członek ZOP ZOSP RP
 • Berezowski Janusz- Członek ZOP ZOSP RP
 • Bezhubka Wiesław- Skarbnik ZOP ZOSP RP
 • Chrostowski Lech- Członek ZOP ZOSP RP
 • Kaźmierczak Dariusz - Członek ZOP ZOSP RP
 • Kinowski Wiesław- Członek ZOP ZOSP RP
 • Klasa Jan - Członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 • Krause Mirosław- Członek ZOP ZOSP RP
 • Kula Henryk- Członek ZOP ZOSP RP
 • Klonowski Michał -Sekretarz Komisji Rewizyjnej ZOP ZOSP RP
 • Lewi Kiedrowski Jerzy - Członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 • Majkowski Tomasz - Członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 • Marcinkowski Andrzej- Członek ZOP ZOSP RP
 • Megier Wojciech - Prezes ZOP ZOSP RP
 • Pituch Stefan - Sekretarz ZOP ZOSP RP
 • Ramion Roman- Członek ZOP ZOSP RP
 • Reszka Roman - Członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 • Rusiecki Andrzej - Wiceprezes ZOP ZOSP RP
 • Ryś Bogdan - Członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 • Skonieczka Sylwester - Członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 • Talewski Henryk - Członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 • Werra Henryk - Członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 • Wnuk Lipiński Franciszek- Członek ZOP ZOSP RP
 • Rzepiński Piotr- Członek ZOP ZOSP RP
 • Smantek Kazimierz -Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOP ZOSP RP
 • Grundo Aleksander - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZOP ZOSP RP
 • Sylka Ryszard- Członek ZOP ZOSP RP
 • Waszkiewicz Leszek- Członek ZOP ZOSP RP

Pierwszy Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Bytowie ukonstytuował się 21 grudnia 1998 roku. Wybrana została jego władza wykonawcza - dziewięcioosobowe Prezydium.

Zarząd liczył 25 członków. Na czele zarządu stanął Prezes dh Jerzy Barzowski - Poseł na Sejm RP, Burmistrz Miasta Bytowa. Oprócz niego w skład prezydium weszli: Leszek Pałasz, Jan Ponulak, Władysława Łangowska, Jerzy Szpakowski, Andrzej Rusiecki, Wiesław Bezhubka, Jan Sikorski, Lech Chrostowski.

W tym czasie w OSP działało 1617 członków, z szeregów działaczy w jednostkach OSP wyłoniono 64 członków zarządów gminnych, 25 członków zarządu powiatowego, 2 członków Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Gdańsku oraz 1 delegata na Zjazd Krajowy ZOSP RP. W strukturach związku działają strażacy, którzy są radnymi wszystkich szczebli samorządów.

Pierwsze spotkanie składu Prezydium ZP ZOSP odbyło się 23 lutego 1999 r. Członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem z przebiegu kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP, dotyczącego stanu organizacyjnego ochotniczych straży pożarnych w naszym, nowopowstałym, powiecie bytowskim.

Dzięki pracom tych ogniw związkowych, we współpracy z Komendą Powiatową PSP w Bytowie, udało się rozwiązać wiele problemów, związanych między innymi z niedosprzętowieniem jednostek OSP.

Od 1 stycznia 1999 r. wraz z reformą administracyjną kraju nadzór prawny nad stowarzyszeniami - a do nich zaliczamy ochotnicze straże pożarne - sprawuje Starosta Powiatowy.
Historia Bytowskiej Komendy Straży Pożarnej
System Kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej
Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Numer Alarmowy

Zamówienia publiczne

Galeria

Komenda Powiatowa
PSP w Bytowie

ul. Gen. Józefa Wybickiego 9
77-100 Bytów

tel.: 59 822 20 74
fax: 59 822 24 44

e-mail: sekretariat@kppspbytow.pl

JRG Nr 1 w Bytowie
ul. Gen. Józefa Wybickiego 9, 77-100 Bytów

JRG Nr 2 w Miastku
ul. Konstytucji 3 Maja 2A, 77-200 Miastko
Copyright © 2013 -2019 Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a | Created by WebProjekt

Serwis stosuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.