JRG

Cele i zadania Jednostek Ratowmiczo-Gaśniczych

Zadania JRG

1) prowadzenie akcji ratowniczo–gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacja miejscowych zagrożeń,
2) wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
3) prowadzenie szkolenia pożarniczego i doskonalenia zawodowego,
4) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi,
5) utrzymywanie sprzętu i obiektów w pełnej gotowości bojowej.

Zadania strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym

1) pozostawanie w czasie służby w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
2) utrzymywanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i stałej gotowości do użytku,
3) wykazanie się wysokim, odpowiednim dla danego stanowiska poziomem wiedzy i umiejętności zawodowych,
4) dbanie o zachowanie i rozwijanie wysokiej sprawności fizycznej,
5) uczestniczenie w szkoleniu organizowanym poza czasem służby,
6) uczestniczenie w działaniach ratowniczych,
7) utrzymywanie pomieszczeń socjalno–bytowych, garaży, warsztatu i placu w należytej czystości,
8) rzetelne i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych,
9) zdyscyplinowanie, ofiarność i fachowość w wykonywaniu zadań,
10) przejawienie aktywności, samodzielności i inicjatywy w służbie podczas działań ratowniczych,
11) przestrzeganie obowiązujących regulaminów i ustalonych zasad w służbie oraz podczas działań ratowniczo–gaśniczych, w tym szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
12) wykonywanie rozkazów, zarządzeń i poleceń przełożonych.
Historia Bytowskiej Komendy Straży Pożarnej
System Kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej
Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Numer Alarmowy

Zamówienia publiczne

Galeria

Komenda Powiatowa
PSP w Bytowie

ul. Gen. Józefa Wybickiego 9
77-100 Bytów

tel.: 59 822 20 74
fax: 59 822 24 44

e-mail: sekretariat@kppspbytow.pl

JRG Nr 1 w Bytowie
ul. Gen. Józefa Wybickiego 9, 77-100 Bytów

JRG Nr 2 w Miastku
ul. Konstytucji 3 Maja 2A, 77-200 Miastko
Copyright © 2013 -2019 Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a | Created by WebProjekt

Serwis stosuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.